Navštivte také: Horké kameny
komerční sdělení
 • Titulní stránka
 • Krása a móda
 • Sex a vztahy
 • Zdraví a relax
 • Děti a rodina
 • Recepty
 • Horoskopy
 • Soutěže
 • Jak poznat ADHD diagnózu a jak si s ní poradit?

  25.5.2013, Kateřina Ondíková

  ADHD neboli specifická porucha chování či syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou je diagnóza, která postihuje 6-8 procent dětí školního věku, jejich počet však stále narůstá. ADHD zasahuje významně nejen do života dítěte, ale také ovlivní chod celé rodiny. Existují však způsoby, jak se s diagnózou co nejlépe vyrovnat.

  Od počátku 20. století se věnuje diagnóze ADHD nejen lékařství, ale také řada dalších vědních oborů (biochemie, zobrazovací metody,..), které potvrdily vrozený základ poruchy. I dnes ještě můžete slyšet argument, že ADHD je pouze zástěrkou pro nevychovanost -  není to však pravda.

  Jak se s věkem ADHD projevuje?

  S věkem se projevy ADHD proměňují, některé příznaky je možné pozorovat již v batolecím nebo kojeneckém věku. Takoví novorozenci mají nápadně nepravidelný režim, mohou být více podráždění a bez důvodu plakat. V batolecím a předškolním věku jsou příznaky již zřetelnější. Děti jsou živé, neklidné, jejich reakce nepředvídatelné a vyžadují si proto zvýšenou pozornost okolí. Jsou náladové a podrážděné, mívají potíže se začlenit do režimu a fungování školky, nejsou schopny se delší dobu věnovat jedné hře nebo činnosti, neustále vyrušují, odbíhají a pokřikují, nejsou například schopné čekat ve frontě.

  Zlom nastává při nástupu do školy, kdy jsou na děti kladeny zvýšené nároky. Právě v tomto období je u dětí porucha ADHD nejčastěji diagnostikována. ADHD děti nejsou schopny se soustředit a začlenit do kolektivu, bývají za své chování kárány a napomínány, přidávají se potíže se spolužáky a bezmoc rodičů. Téměř u poloviny dětí se přidává ještě jedna či více poruch učení – například dyslexie nebo dysgrafie, ale i úzkostné poruchy, někdy pro okolí paradoxně ventilované vyšší agresivitou anebo naopak plačtivostí či přecitlivělostí. Vzácněji se přidávají také poruchy autistického spektra, epilepsie a podobně.

  Projevy ADHD se většinou zmírňují v době adolescence, přesto přetrvává nesoustředěnost, deprese či poruchy chování. I u dospělých se stále mohou vyskytovat projevy ADHD jako nedostatečná soustředěnost, neschopnost organizace práce či impulzivita.

  Jak postupovat?

  Ideálním řešením je navštívit s dítětem již v předškolním věku dětského lékaře, neurologa, psychologa či speciálního pedagoga a svěřit dítě do rukou odborníků. Právě brněnská klinika Abbia shromažďuje všechny tyto odborníky na jednom místě, a tím zajišťuje dokonalou péči a efektivní směřování k nápravě. Díky metodě zvané neurobiofeedback a zejména kombinací několika jeho druhů a doplňkových terapií dochází k odstranění či zmírnění příznaků nejen ADHD, ale také řady dalších diagnóz.

  Léky jsou nevyhnutelné pouze u nejtěžších případů. U středních a lehčích případů – což je většina - je účinným řešením právě neurobiofeedback. A o co se vlastně jedná? Neurobiofeedback je přístrojová metoda využívající biologickou zpětnou vazbu s pomocí elektrické energie mozku – EEG. Cílem této metody je zlepšit konkrétní slabé parametry a celkový mentální stav pacienta.

  Dítě je za správné ,,myšlení” odměňováno ve hře nejen vizuálně – např. autíčko jede, ale i audiálně, tedy poslechově, za správné vyladění mozku bývá odměňováno zvukovými signály. Když ustanou, dítě či pacient je touto formou informován o tom, že je potřeba změnit druh soustředění. Terapeut neustále reaguje na činnost mozku dítěte, sleduje specifické souvislosti, dává pozor na abnormální signály a kontroluje činnost celého systému až do jeho návratu k normě.

  Přestože se diagnóza ADHD vyskytuje primárně u dítěte, vždy je zasažena celá rodina. Pokud odborníci diagnózu u dítěte potvrdí, je třeba zajistit speciální pomoc nejen pro dítě, ale pro celou rodinu. Je potřeba zejména vytvořit důsledné prostředí k výchově dítěte ze strany rodičů i pedagogů. Ideální je, pokud mají rodiče možnost s dítětem docházet do zařízení, které poskytne tým specializovaných odborníků, kteří se mohou na dítě zaměřit z různých perspektiv.

  Paed.Dr. Daniela Vaškebováje ředitelkou a zároveň vedoucí terapeutkou soukromé kliniky ABBIA CLINIC, která se specializuje především na nelékové řešení neuropsychologických obtíží (např. poruchy pozornosti, stresové a únavové syndromy, deprese, bolesti hlavy). Klinika využívá nejnovější ,,přirozené metody nápravy“ - tedy různých druhů biofeedbacků (zabývá se například těžkými poúrazovými stavy nebo stavy po těžkých porodech, a to díky přístrojům, jimiž disponuje jako jediná u nás) a dále speciálních druhů masáží, cvičení, neuropsychologického poradenství a celostního přístupu k léčbě.


   

  Přečtěte si také: